Vidzemes Mērnieks - Dako Ziemeļvidzeme

SPORTA KLUBS “DAKO ZIEMEĻVIDZEME”

Reģ.Nr. LV40008151006

Adrese: Parka iela 1, Variņu pagasts, Smiltenes novads, Latvija

Banka: AS „SEB Banka”

SWIFT kods: UNLALV2X

Konts: LV87 UNLA 0050 0149 6386 3